www.news4all.org

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Mijn motivatie
Laatste nieuws
Contact
3 pilaren

Mijn UVB lamp
UVB lampen
Sportprestaties en UVB
Vitamine D
77% m.k.o.k.

Natto: Info
natto-shop-inter-burgo
Natto: Zelf maken
Mijn broedstoofRauwe melk: info
Rauwe melk: verkoop
Rauwe melk: vragen

de AMAS test
Farmareuzen-sjoemelen
Gezondheidstips
KWF misleidt NL bev.
Kinkhoest vaccinatie
Mars tegen Monsanto
Mijn correspondentie
Mijn ervaring met tempeh
Straling
Immuun.
Kind en mobieltje.

Vecht voor je vrijheid
Het OVR virus
Foto's
Foto's Barneveld
Foto's Tholen


Marfan
Mazelen
Multiple sclerose
Niet-toxische tumortherapie
Power plate
Superbugs komen er aan
Verbeter geheugen
Voedingsvezels
SlaapproblemenInhoud:


top       toc       Borstkanker: voorkomen (met vitamine D)  is beter dan genezen.

Borstkanker, wat is daar tegen te doen en hoe is de kans om het te krijgen zo klein mogelijk te maken?

Vitamine D is HET middel om je zo goed mogelijk te beschermen tegen (borst)kanker en het helpt ook om er van te genezen.

Dit feit kunt u lezen op de volgende pagina's:

http://www.vitamindcouncil.org/health-conditions/cancer/breast-cancer/ 

Klik hier voor artikelen op de website: http://www.mercola.com/ 

Klik hier voor artikelen op de website: http://www.naturalnews.com/  E�n van die artikelen is:

 http://www.naturalnews.com/028119_vitamin_D_breast_cancer.html  Op die pagina staat o.a. 

Breast cancer is a disease so directly related to vitamin D deficiency that a woman's risk of contracting the disease can be 'virtually eradicated' by elevating her vitamin D status to what vitamin D scientists consider to be natural blood levels.

That's the message vitamin D pioneer Dr. Cedric Garland delivered in Toronto Tuesday as part of the University of Toronto School of Medicine's 'Diagnosis and Treatment of Vitamin D Deficiency' conference - the largest gathering of vitamin D researchers in North America this year. More than 170 researchers, public health officials and health practitioners gathered at the UT Faculty club for the landmark event.
Vertaald met google:
Borstkanker is een ziekte zo direct gerelateerd aan vitamine D-defici�ntie dat een vrouw het risico op het oplopen van de ziekte kan worden 'zo goed als uitgeroeid 'door het opvoeren van haar vitamine D-status aan wat vitamine D wetenschappers beschouwen als natuurlijk het bloed. Dat is de boodschap vitamine D-pionier dr. Cedric Garland geleverd in Toronto dinsdag als onderdeel van de Universiteit van Toronto School of Medicine 'Diagnose en behandeling van vitamine D tekort '-conferentie - de grootste bijeenkomst van vitamine D-onderzoekers in Noord-Amerika dit jaar. Meer dan 170 onderzoekers, openbare gezondheidszorg ambtenaren en gezondheidswerkers verzamelden zich bij de UT faculteit club voor het ori�ntatiepunt evenement

En het is het meest effectief om een UVB lamp te gebruiken om een zo hoog mogelijk vitamine D niveau te krijgen.
Zie: http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp top       toc       En wat is de offici�le aanpak in Nederland? Zeer teleurstellend!!!

Op deze pagina geeft de Nederlandse overheid heel veel informatie over borstkanker en ook over manieren om dat te voorkomen. Zo is er een hoofdstuk dat gaat over borstkankerpreventie.

Maar in dat verhaal over borstkankerpreventie staat niets maar dan ook helemaal niets over vitamine D. En het is juist vitamine D wat een geweldig middel is ter bescherming tegen borstkanker maar ook tegen andere soorten van kanker. En ook wanneer iemand (borst)kanker heeft dan helpt juist een hoog vitamine D niveau om de kanker te bestrijden. En de beste manier om je vitamine D niveau zo hoog mogelijk te krijgen is een eenvoudige goedkope UVB lamp. Zie: http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp  Ik vind het dan ook schandalig dat de overheid zijn mond stijf dicht houdt over vitamine D en UVB lampen. Daardoor verliezen veel vrouwen zonder dat het nodig is een borst en sterven een aantal vrouwen onnodig. En hoe komt het dat de reguliere gezondheidszorg zijn mond stijf dicht houdt over vitamine D? Zie: http://www.news4all.org/het-ovr-virus top       toc       Ook in de USA worden mensen misleid.

Dit artikel  (op website: www.naturalnews.com ) begint met de volgende tekst:

(NaturalNews) It is time for the truth to be told about Susan G. Komen for the Cure. The organization is, flatly stated, engaged in fraud. Funded by drug companies and mammogram manufacturers, the organization preys upon women in order to grow its own financial power while feeding female victims into the conventional cancer industry grinder. Vertaald met google: 

(NaturalNews) Het is tijd voor de waarheid te vertellen over de Susan G. Komen for the Cure. De organisatie is, ronduit gezegd, die zich bezighouden met fraude. Gefinancierd door farmaceutische bedrijven en mammogram fabrikanten, de organisatie prooien bij de vrouwen, om zo zijn eigen financi�le kracht te groeien tijdens het voeden van vrouwelijke slachtoffers in de conventionele kanker-industrie molen.

Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_G._Komen_for_the_Cure voor meer informatie.

En ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Pink_ribbon 

en: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pink_ribbon  

 

 top       toc       Waarom Mammografie geen effectief middel is voor borstkankeronderzoek.

Op pagina http://www.leefbewust.com/themas/mammogrammen.html staat veel informatie over borstonderzoek. Bijna onderaan op die pagina staat de volgende tekst.

Why Mammography is NOT an Effective Breast Cancer Screen

In the first part of the in-depth article linked below, Beyond Mammography, Dr. Len Saputo explores the latest findings on the effectiveness and shortcomings of various detection methods used by the mainstream medical community, including mammography, clinical breast exams, ultrasound, and to a lesser extent, magnetic resonance imaging (MRIs) and PET scans.

Download Ebook  In dit E-book staat o.a., dat klinisch lichamelijk onderzoek van de borsten 60% van de kankers diagnosticeert, tegenover 70% diagnoses bij toepassing van de (stralingsgevaarlijke) mammografie.

 

Vertaling: 

Waarom Mammografie geen effect middel is voor borstkankeronderzoek.

In het eerste deel van het artikel (dat in het Ebook hieronder te lezen is), vertelt Dokter Len Saputo naast mammografie, het een en ander over diverse andere vormen van onderzoek, de effecttiviteit ervan en ook de tekortkomingen. 

Download Ebook  In dit E-book staat o.a., dat klinisch lichamelijk onderzoek van de borsten 60% van de kankers diagnosticeert, tegenover 70% diagnoses bij toepassing van de (stralingsgevaarlijke) mammografie.

 top       toc       Vrouwen worden bedreigd door een hoge mate van vals-positieve mammografie�n

Op pagina http://www.naturalnews.com/033903_mammograms_false_positives.html kunt u o.a. lezen:

Women endangered by high rate of false-positive mammograms 

Now there's another reason to be concerned about the push for women to have yearly mammograms. In a new study by University of California at San Francisco (UCSF) research shows that among women who receive a decade of annual mammograms, more than half of those women will be called and told the gut-wrenching news that their tests are positive when they are actually cancer-free. The victims of false-positive results -- not a malignancy -- are then subjected to more tests. In fact, one in twelve of these women will undergo invasive, potentially breast-scarring biopsy surgery.

Vertaald met google:

Vrouwen bedreigd door een hoge mate van vals-positieve mammografie�n
Nu is er een andere reden om bezorgd te zijn over de druk voor vrouwen om jaarlijks een mammografie te laten. In een nieuwe studie door de Universiteit van Californi� in San Francisco (UCSF) onderzoek toont aan dat bij vrouwen die een op tien van de jaarlijkse mammografie, meer dan de helft van die vrouwen zal worden geroepen en vertelde de hartverscheurende nieuws dat die tests positief zijn als ze zijn eigenlijk kanker-vrij. De slachtoffers van vals-positieve resultaten - niet een maligniteit - zijn vervolgens onderworpen aan meer tests.

 top       toc       Nog een artikel over vals-positieve mammografie�n en de corruptie daarbij.

Op deze pagina kunt u o.a. lezen:

According to the Cochrane Collaboration, for every 2,000 women getting mammography screening over the course of 10 years, just ONE woman will have her life prolonged. Meanwhile, 10 healthy women, who would not have been diagnosed with cancer had it not been for the mammography screening, will be misdiagnosed as having breast cancer, and will be treated unnecessarily Vertaald met google:

Volgens de Cochrane Collaboration, voor elke 2.000 vrouwen het krijgen van mammografie in de loop van 10 jaar zal slechts EEN vrouw hebben haar leven verlengd. Ondertussen zullen 10 gezonde vrouwen, die niet zouden zijn gediagnosticeerd met kanker was het niet voor de mammografie�n, zijn verkeerd gediagnosticeerd als dat borstkanker, en zal onnodig worden behandeld.

 

 top       toc       Wordt niet te snel bang, vraag eventueel een 'second opnion' aan een ABNG arts.

Op deze pagina staat o.a. 

Story at-a-glance

  • Ductal Carcinoma In Situ (DCIS). the abnormal growth of cells within the milk ducts of the breast, is considered non-invasive or 'stage zero breast cancer,' with some experts arguing for its complete re-classification as a non-cancerous condition
  • Many conventional physicians view DCIS as 'pre-cancerous' and argue that, because it could cause harm if left untreated it should be treated in the same aggressive manner as invasive cancer; however the rate at which DCIS progresses to invasive cancer is still largely unknown, with the weight of evidence suggesting it is significantly less than 50 percent -- perhaps as low as 2-4 percent
  • Watchful waiting may be the more sensible approach upon diagnosis with DCIS, but most women are not informed of this option
  • Many invasive screen-detected breast cancers spontaneously regress when left untreated
  • Because DCIS is almost always asymptomatic and has no palpable lesions, it would not be known as a clinically relevant entity were it not for the use of x-ray diagnostic technology; the United States, which has one of the highest x-ray mammography rates, also has the highest level of DCIS in the world

 

Vertaald met google:

Verhaal op-een-oogopslag

  • Ductaal carcinoma in situ (DCIS). de abnormale groei van cellen in de melkkanalen van de borst, wordt beschouwd als niet-invasieve of 'fase nul borstkanker,' met een aantal deskundigen pleit voor de volledige re-classificatie als een niet-kwaadaardige aandoening
  • Veel conventionele artsen bekijken DCIS als 'pre-kanker', en beweren dat, omdat het zou kunnen schadelijk zijn indien onbehandeld hij moet worden behandeld op dezelfde agressieve wijze als invasieve kanker, maar de snelheid waarmee DCIS zich ontwikkelt tot een invasieve kanker is nog grotendeels onbekend , met het gewicht van de aanwijzingen is het beduidend minder dan 50 procent - misschien wel zo laag als 2-4 procent
  • Waakzaam wachten kan de meer verstandige aanpak bij de diagnose van DCIS worden, maar de meeste vrouwen zijn niet op de hoogte van deze optie
  • Veel invasieve door screening opgespoorde borstkankers spontaan achteruit als onbehandeld
  • Omdat DCIS is bijna altijd asymptomatisch en heeft geen tastbare laesies, zou het niet bekend als een klinisch relevante entiteit, ware het niet voor het gebruik van x-ray-diagnostische technologie, de Verenigde Staten, die een van de hoogste x-ray mammografie tarieven heeft , heeft ook het hoogste niveau van DCIS in de wereld

 

Samenvattend betekent dat dat wanneer er bij U sprake is van DCIS dat u niet te snel moet kiezen voor een behandeling. U zou zo'n situatie kunnen bespreken met een ABNG arts. Zie: http://www.abng.nl/indexabng.html   ABNG artsen worden doorgaans ook vergoed door uw ziektekostenverzekering. top       toc       De AMAS test.

De AMAS test is een test waarbij het bloed onderzocht wordt op het voorkomen van kanker in het lichaam. Dus daarmee wordt niet alleen bepaald of er sprake is van borstkanker maar wordt gekeken naar kanker in het gehele lichaam. 

Zie voor meer info over de AMAS test: http://www.kanker-actueel.nl/NL/ka-soborstkankerhormoonbepaald-5252.html 

Deze AMAS test kunt u laten uitvoeren bij: http://www.preventiefmedischcentrum.nl/
Zie ook: http://www.zeg.news4all.org/ag/

De AMAS test kunt u mogelijk ook bij diverse ABNG artsen laten doen. Zie: http://www.abng.nl/indexabng.html  

Klikt u hier om een voorbeeld te zien van de uitslag van een AMAS test.top       toc       Vrouwen kunnen ook zelf hun borsten onderzoeken.

Op pagina http://nl.wikipedia.org/wiki/Borstkanker wordt geschreven over dit zelf onderzoeken. Alleen wordt op die pagina beschreven dat het zelfonderzoek nutteloos zou zijn. 
Maar een arts liet mij weten: Zelf ben ik een voorstander van gewoon manueel borstonderzoek. Een vrouw kan zelf eens in de 3 maanden haar borsten systematisch onderzoeken.

Op  deze pagina kunt u onder het hoofdstuk: Take Control with Regular Self-Exams
diverse tips lezen i.v.m.  het zelf onderzoeken van de borsten.
Verder wordt op die pagina gewezen op de gevaren van mammografie. 

Deze pagina is door Wim Vogelaar bijgewerkt op: vr 12 juli  2013.     

Inhoudsopgave:

 top       toc       Wie is Wim Vogelaar?

Hier volgt informatie waardoor u een indruk kunt krijgen over wie ik ben.
Lees verder... 
top       toc       Wat is mijn motivatie voor deze website?

U zult zich mogelijk afvragen waarom ik mij zo druk maak om mensen te informeren op het gebied van gezondheid. Ik ben gepensioneerd en ik zou een heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Waarom dan toch zoveel energie stoppen in deze website en in het te woord staan van mensen die op de informatie op mijn website reageren. 

Lees verder...

top       toc       Welke muziek vind ik mooi?

Klik hier.

Wim Vogelaar

Tel. 06-10080999

e-mail:

 mailto:wim.vogelaar@debesteweg.nl