Met Vitamine D: 77% minder kans op kanker.

77% minder kans op kanker. Het is haast niet te geloven. Toch blijkt dat uit een onderzoek in de USA.

Op pagina 
http://www.naturalnews.com/021892_vitamin_D_American_Cancer_Society.html

staat o.a. 
Exciting new research conducted at the Creighton University School of
Medicine in Nebraska has revealed that supplementing with vitamin D and
calcium can reduce your risk of cancer by an astonishing 77 percent.
This includes breast cancer, colon cancer, skin cancer and other forms
of cancer. This research provides strong new evidence that vitamin D is
the single most effective medicine against cancer, far outpacing the
benefits of any cancer drug known to modern science.
Vertaald: 

Aan de Creighton University School of Medicine in Nebraska is een spannend nieuw onderzoek gedaan. Gebleken is dat door het extra innemen van Vitamine D en kalk het risico op het krijgen van kanker met een verbazingwekkend percentage van 77% verminderd kan worden. Het gaat hierbij om borstkanker, darmkanker, huidkanker en andere vormen van kanker. Dit onderzoek biedt sterk nieuw bewijs dat vitamine D één van het meest effectieve geneesmiddel tegen kanker is. Het overtreft elk ander medicijn tegen kanker  dat binnen de moderne wetenschap bekend is.

Dit betreft een onderzoek dat gedaan is door: 

Lappe JM, Travers-Gustafson D, Davies KM, Recker RR, Heaney
RP. Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk:
results of a randomized trial. Am J Clin Nutr 2007; 85(6):1586-91

 

Op http://www.kanker-therapie.nl/pdf/vitamine-d.pdf staat o.a.

In Nederland 7000 onnodige kankerdoden per jaar.

 

In het Algemeen Dagblad van dinsdag 2 november 2010 stond op de voorpagina een artikel met de volgende kop:


Ziekenhuis kan toestroom kankerpatiënten amper aan

Het zou goed zijn wanneer heel Nederland zou weten dat vitamine D de kans op kanker met 77% verlaagt.

Hier volgt het artikel uit het  Algemeen Dagblad :