www.news4all.org

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Mijn motivatie
Laatste nieuws
Contact
3 pilaren

Mijn UVB lamp
UVB lampen
Sportprestaties en UVB
Vitamine D
77% m.k.o.k.

Natto: Info
natto-shop-inter-burgo
Natto: Zelf maken
Mijn broedstoofRauwe melk: info
Rauwe melk: verkoop
Rauwe melk: vragen

de AMAS test
Farmareuzen-sjoemelen
Gezondheidstips
KWF misleidt NL bev.
Kinkhoest vaccinatie
Mars tegen Monsanto
Mijn correspondentie
Mijn ervaring met tempeh
Straling
Immuun.
Kind en mobieltje.

Vecht voor je vrijheid
Het OVR virus
Foto's
Foto's Barneveld
Foto's Tholen


Marfan
Mazelen
Multiple sclerose
Niet-toxische tumortherapie
Power plate
Superbugs komen er aan
Verbeter geheugen
Voedingsvezels
SlaapproblemenInhoudsopgave:6,99 euro5,99 euro voor 90 capsules


zonnenmag
Dit boek kost 14,95 euro


top       toc       Vitamine D is belangrijk voor een goede gezondheid

Op pagina  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_D  is te lezen hoe belangrijk vitamine d is voor een goede gezondheid. Op die pagina staat ook dat ons voedsel onvoldoende vitamine d bevat. Veel mensen zijn zich er dan ook niet van bewust dat ze te weinig vitamine D binnenkrijgen. 
Daardoor lopen zij een grotere kans om kanker te krijgen of andere ziektes. 

Er zijn drie mogelijkheden om iets te doen aan het vitamine d tekort.

  1. Het slikken van levertraan. Te koop bij een drogisterij, apotheek of (online) pillen-winkel. 
  2. Het slikken van levertraan-capsules. Ook te koop bij een drogisterij, apotheek of (online) pillen-winkel. 
  3. Je blootstellen aan zonlicht maar ook d.m.v. een zonnebank. Zie b.v. http://www.sundays.nl/zonadvies/zonnen-mag.html 

top       toc       Heelveel mensen hebben een vitamine D tekort

Op pagina  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_D  staat o.a.  In de praktijk blijkt het voor veel bevolkingsgroepen erg moeilijk te zijn om een adequate vitamine D status te handhaven. Groepen die met name risico lopen op vitamine D deficiŽntie zijn ouderen, kinderen, zwangeren, mensen met een donkere huidskleur, mensen die weinig buiten komen of lichaamsbedekkende kleding dragen (nikaab, boerka, chador, sluier). Maar ook onder gezonde jongvolwassenen blijkt ongeveer een derde een inadequate vitamine D status te hebben.

Bijna de helft van alle 65-plussers in Nederland heeft een tekort aan vitamine D. Ook bleek in onderzoek ruim de helft van de Nederlandse niet westerse allochtone zwangeren en hun pasgeborenen zwaar vitamine D deficiŽnt (serumwaarden calcidiol onder 20 nmol). Daarnaast werd geconstateerd dat onvoldoende bekend is bij onder meer huisartsen dat vitamine D in Nederland alleen in de zomer en de lente in voldoende mate wordt geproduceerd.

Wanneer de grens van een lage vitamine D status bij 50 nmol/L wordt gelegd, heeft circa 36% van de gezonde jongeren (18-29 jaar) een te lage vitamine D status, bij 42% van de vrouwen (15-49 jaar) met een donkere huidskleur is dat het geval. In Europa heeft 28-100% van de gezonde en 70-100% van de gehospitaliseerde volwassenen een te lage vitamine D status.

In landen zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen blijken ook behoorlijk grote delen van de bevolking vitamine D deficiŽnt, met name tijdens de winterperiode en in het voorjaar.

top       toc       Dermatoloog Han van der Rhee zegt: Zonnen mag!

Dermatoloog Han van der Rhee, eens fervent anti-zon, heeft in de loop der jaren zijn mening aanzienlijk herzien.

In zijn boek 'Zonnen mag!' wordt duidelijk dat de trend om zon en zonnebank helemaal te mijden veel schadelijker is dan af en toe genieten in het zonnetje.

Klik hier voor een tv-interview met Han van der Rhee

nieuwsbericht

Klik hier om het boek "zonnen mag' te bestellen

Zie voor meer informatie over  vitamine D:   http://vitamind.mercola.com/  (NL

top       toc       Belangrijke informatie op website: www.naturalnews.com

Op website  http://www.naturalnews.com/  (NL) staat het volgende document: http://www.naturalnews.com/SpecialReports/Sunlight.pdf  
Op  de bladzijden 15 en 16 van dat document staat de volgende informatie:


On page 15:

Vitamin D Myths, Facts and Statistics

Fifteen Facts You Probably Never Knew About Vitamin D and Sunlight Exposure:

(Compiled by Mike Adams, based on an interview with Dr. Michael Holick, author, The UV Advantage)

Vitamin D prevents osteoporosis, depression, prostate cancer, breast cancer, and even effects diabetes and

obesity. Vitamin D is perhaps the single most underrated nutrient in the world of nutrition. Thatís probably

because itís free: your body makes it when sunlight touches your skin. Drug companies canít sell you

sunlight, so thereís no promotion of its health benefits. Truth is, most people donít know the real story on

vitamin D and health. So hereís an overview taken from an interview between Mike Adams and Dr. Michael

Holick.

1. Vitamin D is produced by your skin in response to exposure to ultraviolet radiation from natural

sunlight.

2. The healing rays of natural sunlight (that generate vitamin D in your skin) cannot penetrate glass.

So you donít generate vitamin D when sitting in your car or home.

3. It is nearly impossible to get adequate amounts of vitamin D from your diet. Sunlight exposure is

the only reliable way to generate vitamin D in your own body.

4. A person would have to drink ten tall glasses of vitamin D fortified milk each day just to get minimum

levels of vitamin D into their diet.

5. The further you live from the equator, the longer exposure you need to the sun in order to generate

vitamin D. Canada, the UK and most U.S. states are far from the equator.

6. People with dark skin pigmentation may need 20 - 30 times as much exposure to sunlight as fairskinned

people to generate the same amount of vitamin D. Thatís why prostate cancer is epidemic

among black men -- itís a simple, but widespread, sunlight deficiency.

7. Sufficient levels of vitamin D are crucial for calcium absorption in your intestines. Without sufficient

vitamin D, your body cannot absorb calcium, rendering calcium supplements useless.

8. Chronic vitamin D deficiency cannot be reversed overnight: it takes months of vitamin D

supplementation and sunlight exposure to rebuild the bodyís bones and nervous system.

9. Even weak sunscreens (SPF=8) block your bodyís ability to generate vitamin D by 95%. This is how

sunscreen products actually cause disease -- by creating a critical vitamin deficiency in the body.

10. It is impossible to generate too much vitamin D in your body from sunlight exposure: your body will

self-regulate and only generate what it needs.

11. If it hurts to press firmly on your sternum, you may be suffering from chronic vitamin D deficiency

right now.

12. Vitamin D is ďactivatedĒ in your body by your kidneys and liver before it can be used.

13. Having kidney disease or liver damage can greatly impair your bodyís ability to activate circulating

vitamin D.

14. The sunscreen industry doesnít want you to know that your body actually needs sunlight exposure

because that realization would mean lower sales of sunscreen products.

15. Even though vitamin D is one of the most powerful healing chemicals in your body, your body

makes it absolutely free. No prescription required.

 

Vertaald met computer:
Vitamine D Mythen, feiten en cijfers
Vijftien feiten die u waarschijnlijk nooit Knew over vitamine D en blootstelling aan zonlicht:
(Samengesteld door Mike Adams, gebaseerd op een interview met Dr Michael Holick, auteur, De UV Advantage)
Vitamine D voorkomt osteoporose, depressie, prostaatkanker, borstkanker, en zelfs effecten diabetes en
obesitas. Vitamine D is misschien wel de meest onderschatte nutriŽnten in de wereld van voeding. Dat is waarschijnlijk
omdat het gratis is: je lichaam maakt het wanneer het zonlicht raakt je huid. Farmaceutische bedrijven niet kunnen verkopen u
zonlicht, dus er is geen promotie van haar voordelen voor de gezondheid. Waarheid is, dat de meeste mensen niet weten het echte verhaal over
vitamine D en gezondheid. Dus hier is een overzicht gemaakt van een interview tussen Mike Adams en Dr Michael
Holick.
1. Vitamine D wordt geproduceerd door uw huid in reactie op blootstelling aan ultraviolette straling uit natuurlijke
zonlicht.
2. De helende stralen van zonlicht (dat vitamine D te genereren in uw huid) kan niet doordringen glas.
Zodat u niet het genereren van vitamine D bij het zitten in uw auto of thuis.
3. Het is bijna onmogelijk om adequate hoeveelheden vitamine D uit uw dieet te krijgen. Blootstelling aan zonlicht is
de enige betrouwbare manier om vitamine D te genereren in je eigen lichaam.
4. Een persoon zou hebben tien hoge glazen van vitamine D verrijkte melk te drinken elke dag gewoon om minimale
niveaus van vitamine D in hun dieet.
5. Hoe verder je leven van de evenaar, hoe langer de blootstelling u nodig hebt om de zon met het oog op het genereren van
vitamine D. Canada, het Verenigd Koninkrijk en de meeste Amerikaanse staten zijn ver van de evenaar.
6. Mensen met een donkere pigmentatie van de huid kan het nodig zijn 20 tot 30 keer zo veel blootstelling aan zonlicht als fairskinned
mensen om dezelfde hoeveelheid vitamine D. Dat is waarom prostaatkanker epidemie te genereren
onder de zwarte mannen - het is een eenvoudige, maar wijdverbreid, zonlicht tekort.
7. Voldoende niveau van vitamine D zijn essentieel voor de opname van calcium in je darmen. Zonder voldoende
vitamine D, kan uw lichaam niet calcium op te nemen, waardoor calciumsupplementen nutteloos.
8. Chronische vitamine D-tekort kan niet worden teruggedraaid 's nachts: het duurt maanden van vitamine D
suppletie en blootstelling aan zonlicht om het lichaam de botten en het zenuwstelsel te herstellen.
9. Zelfs zwakke zonnebrandmiddelen (SPF = 8) blok vermogen van uw lichaam om vitamine D te genereren door 95%. Dit is hoe
zonnebrandmiddelen eigenlijk een ziekte veroorzaken - door het creŽren van een kritische vitaminegebrek in het lichaam.
10. Het is onmogelijk om het genereren van te veel vitamine D in je lichaam van blootstelling aan zonlicht: je lichaam zal
zelfregulering en alleen het genereren van wat het nodig heeft.
11. Als het pijn doet om stevig op je borstbeen, kunt u die lijden aan chronische vitamine D-deficiŽntie
op dit moment.
12. Vitamine D is "geactiveerd" in je lichaam door je nieren en de lever voordat het kan worden gebruikt.
13. Na een nierziekte of beschadiging van de lever kan sterk vermogen van uw lichaam aantasting te activeren circulerende
vitamine D.
14. De industrie van zonnebrandproducten niet wil dat je weet dat je lichaam eigenlijk blootstelling aan zonlicht nodig
want dat besef zou betekenen een lagere omzet van zonnebrandmiddelen.
15. Hoewel vitamine D is een van de meest krachtige helende chemische stoffen in je lichaam, je lichaam
maakt het helemaal gratis. Geen recept

 

 

On page 16:

On the issue of sunlight exposure, by the way, it turns out that super antioxidants greatly boost your bodyís

ability to handle sunlight without burning. Astaxanthin is one of the most powerful ďinternal sunscreensĒ and

can allow you to stay under the sun twice as long without burning. Other powerful antioxidants with this

ability include the superfruits like Acai, Pomegranates (POM Wonderful juice), blueberries, etc.

Diseases and Conditions Caused by Vitamin D Deficiency:

Osteoporosis is commonly caused by a lack of vitamin D, which greatly impairs calcium

absorption.

Sufficient vitamin D prevents prostate cancer, breast cancer, ovarian cancer, depression, colon

cancer and schizophrenia.

"Rickets" is the name of a bone-wasting disease caused by vitamin D deficiency.

Vitamin D deficiency may exacerbate type 2 diabetes and impair insulin production in the

pancreas.

Obesity impairs vitamin D utilization in the body, meaning obese people need twice as much vitamin

D.

Vitamin D is used around the world to treat Psoriasis.

Vitamin D deficiency causes schizophrenia.

Seasonal Affective Disorder is caused by a melatonin imbalance initiated by lack of exposure to

sunlight.

Chronic vitamin D deficiency is often misdiagnosed as fibromyalgia because its symptoms are so

similar: muscle weakness, aches and pains.

Your risk of developing serious diseases like diabetes and cancer is reduced 50% - 80% through

simple, sensible exposure to natural sunlight 2-3 times each week.

Infants who receive vitamin D supplementation (2000 units daily) have an 80% reduced risk of

developing type 1 diabetes over the next twenty years.

Shocking Vitamin D Deficiency Statistics:

32% of doctors and med school students are vitamin D deficient.

40% of the U.S. population is vitamin D deficient.

42% of African American women of childbearing age are deficient in vitamin D.

48% of young girls (9-11 years old) are vitamin D deficient.

Up to 60% of all hospital patients are vitamin D deficient.

76% of pregnant mothers are severely vitamin D deficient, causing widespread vitamin D deficiencies

in their unborn children, which predisposes them to type 1 diabetes, arthritis, multiple sclerosis and

schizophrenia later in life. 81% of the children born to these mothers were deficient.

Up to 80% of nursing home patients are vitamin D deficient.

Vertaald met computer:
:
Over de kwestie van blootstelling aan zonlicht, door de manier, blijkt dat super antioxidanten sterk imago van uw lichaam
vermogen om zonlicht verwerken zonder te verbranden. Astaxanthine is een van de meest krachtige "interne zonnebrandmiddelen" en
kan u toestaan om verblijf onder de zon tweemaal zo lang zonder te verbranden. Andere krachtige anti-oxidanten met deze
het vermogen zijn de supervruchten zoals Acai, granaatappels (POM Wonderful sap), bosbessen, enz.
Ziekten en aandoeningen veroorzaakt door vitamine D-tekort:
 Osteoporose wordt meestal veroorzaakt door een gebrek aan vitamine D, die sterk afbreuk calcium
absorptie.
 Voldoende vitamine D voorkomt prostaatkanker, borstkanker, eierstokkanker, depressie, colon
kanker en schizofrenie.
 "Rachitis" is de naam van een bot-slopende ziekte veroorzaakt door vitamine D-deficiŽntie.
 Vitamine D-tekort kan verergeren type 2 diabetes en aantasting productie van insuline in de
alvleesklier.
 Obesitas belemmert vitamine D gebruik in het lichaam, wat betekent dat zwaarlijvige mensen nodig hebben tweemaal zoveel vitamine
D.
 Vitamine D is de hele wereld gebruikt om psoriasis te behandelen.
 Vitamine D-tekort veroorzaakt schizofrenie.
 Seasonal Affective Disorder wordt veroorzaakt door een onbalans melatonine ingeleid door een gebrek aan blootstelling aan
zonlicht.
 Chronische vitamine D-deficiŽntie is vaak verkeerd gediagnosticeerd als fibromyalgie, omdat de symptomen ervan zijn zo
vergelijkbaar: spierzwakte, spierpijn en pijn.
 Uw risico op het ontwikkelen van ernstige ziekten zoals diabetes en kanker wordt verlaagd van 50% - 80% via
eenvoudige, verstandige blootstelling aan natuurlijk zonlicht 2-3 keer per week.
 Zuigelingen die ontvangen vitamine D-suppletie (2000 eenheden per dag) hebben een 80% verlaagd risico op
het ontwikkelen van type 1 diabetes in de komende twintig jaar.
Schokkende vitamine D-deficiŽntie Statistieken:
 32% van de artsen en med scholieren zijn vitamine D-deficiŽntie.
 40% van de Amerikaanse bevolking is vitamine D-deficiŽntie.
 42% van de Afro-Amerikaanse vrouwen in de vruchtbare leeftijd hebben een tekort aan vitamine D.
 48% van de jonge meisjes (9-11 jaar) zijn vitamine D-deficiŽntie.
 Tot 60% van alle ziekenhuispatiŽnten zijn vitamine D-deficiŽntie.
 76% van de zwangere moeders ernstig vitamine D-deficiŽntie, die grote tekort aan vitamine D
in hun ongeboren kinderen, die hen predisponeert tot type 1 diabetes, artritis, multiple sclerose en
schizofrenie later in het leven. 81% van de kinderen geboren met deze moeders waren ontoereikend.
 Tot 80% van de verpleeghuispatiŽnten zijn vitamine D-deficiŽntie.