De superbugs komen er aan. Wat kun je er tegen doen?

Wat zijn superbugs? Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Resistentie_tegen_antibiotica 

In het Algemeen Dagblad ( www.ad.nl )  van dinsdag 21 juni 2011 stond het volgende artikel:

 

In het Algemeen Dagblad ( www.ad.nl )  van donderdag 23 juni 2011 stond het volgende artikel:

 

 

Vooral de laatste zin in het vorige artikel laat zien dat we een groot probleem hebben. 
Daar staat: Laten we hopen dat er snel nieuwe antibiotica worden ontwikkeld.

Dat wil zeggen: Er is nu geen oplossing voor dit probleem en het probleem zal alleen maar groter worden.
Is er dan echt helemaal geen oplossing? Ja toch wel. O.a. een UVB lamp. 
Zie i.v.m. een UVB lamp: http://www.news4all.org/EHEC-bacterie 
En ook: http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp   

 

En wat kunnen we nog meer doen met zijn allen? De GMO activiteiten in deze wereld zien te stoppen!!!!
Zie: http://www.news4all.org/vecht-voor-je-vrijheid 

 

Vermijd GMO (genetisch gemodificeerd) voedsel zo veel mogelijk!!! 

Op deze pagina staat o.a. 

The American Academy of Environmental Medicine warned against the use and consumption of GMO's stating, "Several animal studies indicate serious health risks associated with GM food." These health risks include: infertility, decreased immunity, antibiotic resistant bacteria, and poor insulin regulation.

 

Vertaald met google:
De American Academy of Environmental Medicine gewaarschuwd voor het gebruik en de consumptie van GGO's met vermelding, "Verschillende dierstudies ernstige geven gezondheidsrisico's verbonden aan genetisch gemodificeerd voedsel. " Deze gezondheidsrisico 's zijn onder andere: onvruchtbaarheid, verminderde immuniteit, antibiotica resistente bacteriën, en een slechte insuline regelgeving.

 

Page last updated: 2011-06-24.