De 3 pilaren van een goede gezondheid:Articles in English
Artikelen in het Nederlands

Pillar 1: Vit D / UVB

Pilaar 1: Vit D / UVB

Pillar 2: Vit K / nattoPilaar 2: Vit K / nattoPillar 3: Calcium / Raw milkPilaar 3: Calcium / Rauwe melkOther aspects:

Overige aspecten:


top       toc       Informatie i.v.m. de 3 pilaren.


Zie voor pilaar 1 : http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp 

Zie voor pilaar 2 : http://www.news4all.org/nl-natto  en  http://www.news4all.org/nl-cees-vermeer 

Zie voor pilaar 3 : http://www.news4all.org/melk Op deze pagina van mercola.com staat o.a.

If you are concerned about your bones, you must balance this nutritional triad:
  1. Vitamin D
  2. Vitamin K
  3. Calcium

Increasing calcium is good for your bones but not so beneficial for your arteries, which can become calcified, but vitamin K protects your blood vessels from calcifying when in the presence of high calcium levels.

So you really must pay attention to the synergism of all three of these nutrients if you want to optimize your benefits.

I am convinced we are seeing just the tip of the iceberg when it comes to vitamin K and its many valuable functions in your health. It�s truly an exciting area in nutritional science today.

In the meantime it is my STRONG encouragement to make sure you find some regular source of vitamin K2. This will mean eating about four ounces of fermented cheese a day (preferably raw) or taking a high quality vitamin K2 supplement.

It is my strong belief that in ten years time there will be as much passion and appreciation for this stealth vitamin as we have for vitamin D today.

 

Vertaald met google: 

 

Als u zich zorgen maakt over uw botten, moet je de balans van deze voedings-triade:

  1. Vitamine D
  2. Vitamine K
  3. Calcium

Het verhogen van calcium is goed voor je botten, maar niet zo goed voor je bloedvaten, die kan worden verkalkt, maar vitamine K beschermt uw bloedvaten van calcificerende wanneer in de aanwezigheid van een hoge calciumspiegel .

Dus je moet echt aandacht besteden aan de synergie van alle drie van deze voedingsstoffen als u wilt uw voordelen te optimaliseren.

Ik ben ervan overtuigd dat we zijn slechts het topje van de ijsberg te zien als het gaat om vitamine K en de vele waardevolle functies in uw gezondheid. Het is echt een spannend gebied in voedingswetenschap vandaag.

In de tussentijd is het mijn sterke aanmoediging om ervoor te zorgen u een aantal regelmatige bron van vitamine K2. Dit betekent het eten van ongeveer vier gram van gefermenteerde kaas per dag (bij voorkeur rauw) of het nemen van een hoge kwaliteit vitamine K2 supplement.

Het is mijn stellige overtuiging dat in tien jaar tijd zal er zo veel passie en waardering voor deze stealth vitamine als we hebben voor vitamine D vandaag.

Opmerking: De goedkoopste vorm van vitamine K is d.m.v. natto. Klik hier voor meer info.

Klikt u s.v.p.  hier (subscribe) wanneer u d.m.v. een e-mail op de hoogte gehouden wilt worden. top       toc       Links naar artikelen in het Nederlands.

http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=74  Preventie hart- en vaatziekten. top       toc       Links naar artikelen in het Engels.

Klik hier

 

 

Deze pagina is door Wim Vogelaar bijgewerkt op: donderdag 24 december  2015.     

Inhoudsopgave:

 top       toc       Wie is Wim Vogelaar?

Hier volgt informatie waardoor u een indruk kunt krijgen over wie ik ben.
Lees verder... 
top       toc       Wat is mijn motivatie voor deze website?

U zult zich mogelijk afvragen waarom ik mij zo druk maak om mensen te informeren op het gebied van gezondheid. Ik ben gepensioneerd en ik zou een heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Waarom dan toch zoveel energie stoppen in deze website en in het te woord staan van mensen die op de informatie op mijn website reageren. 

Lees verder...

top       toc       Welke muziek vind ik mooi?

Klik hier.top       toc       Op welke politieke partij stem ik?

Ik heb jarenlang op de Christen Unie gestemd. Maar in 2012 ben ik overgestapt naar een andere partij. Er is 1 punt wat voor mij heeeeel belangrijk is en er is nu nog maar 1 politieke partij in Nederland die zich juist sterk maakt voor dat punt. 
En welke politieke partij is dat dan? Lees verder...

Wim Vogelaar

Tel. 06-10080999