Vraag 1 aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Inhoud:top       toc       Vraag 1 : waarom statines i.pv. natto/vit k2.

Op 22 september 2015 heb ik de vraag:

Waarom schrijven reguliere artsen statines voor in plaats van  natto (i.v.m. vitamine k2) ?

(in combinatie met een link naar mijn webpagina : http://www.news4all.org/nl-cees-vermeer )  gestuurd naar:

 top       toc       Antwoord op vraag 1.

Op 8 oktober 2015 kreeg ik het volgende antwoord van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van mijn vraag: 
Waarom schrijft de reguliere gezondheidszorg in NL nog steeds statines voor aan patiënten terwijl die niet blijken te werken.

Geachte heer Vogelaar,  

De beantwoording van uw mail is overgedragen aan publieksvoorlichting. U vraagt waarom de reguliere gezondheidszorg in NL nog steeds statines voorschrijft aan patiënten terwijl die niet blijken te werken. Een  alternatief voor statines blijkt verrassend simpel, goedkoop en doeltreffend te zijn, nl. het slikken van voldoende vitamine k2.

In de eerste plaats is dit ministerie van mening dat met gezonde voeding en door een gezonde levensstijl bij hart- en vaatziekten voor een deel preventief kunnen werken. Voor bepaalde risicogroepen is het gebruik van cholesterolverlagende middelen echter wel zinvol en noodzakelijk gebleken. Het ministerie is  dan ook niet van mening dat we het geheel zonder cholesterolverlagende middelen kunnen stellen.
 

Het is zo dat geneesmiddelen (waaronder ook statines) op de Nederlandse markt worden toegelaten als de balans werkzaamheid – veiligheid positief is. Geneesmiddelen worden onder scherp gecontroleerde omstandigheden op een gestandaardiseerde manier geproduceerd. Dat betekent dat geneesmiddelen, mits via de gebruikelijke kanalen verkregen, van een gegarandeerde kwaliteit zijn. Wat echter niet gegarandeerd kan worden is de wijze waarop het lichaam van een patiënt reageert op de inname van een geneesmiddel. In die zin kan de werking nooit voor iedere patiënt gegarandeerd worden. Dat laat onverlet dat op basis van grootschalige onderzoeken uiteraard wel een goede aanname gedaan kan worden over de verwachte werking bij de meeste patiënten. Hoe langer een geneesmiddel op de markt is, hoe beter een dergelijke aanname te doen zal zijn. Er spelen dus nogal wat factoren mee die uiteindelijk bepalend zijn voor de gegarandeerde werking van een geneesmiddel bij een patiënt.
 

Tot slot wil ik u laten weten dat de inzichten over het nut van cholesterolverlagers bij primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten sinds het in Nederland beschikbaar komen van de statines, continu worden bijgesteld op basis van grootschalige onderzoeken. Dit heeft zijn neerslag gevonden in achtereenvolgende richtlijnen. In 2011 is de laatste revisie van de richtlijn cardiovasculair risicomanagement verschenen, de Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement, opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In deze richtlijn is op basis van onder meer uitvoerig literatuuronderzoek geoordeeld dat er voldoende reden is te stellen dat bij hoogrisicogroepen primaire preventie met een statine zinvol is. U kunt de richtlijn vinden via deze link: www.diliguide.nl/document/323/file/pdf.  

 

Ik ga ervan uit dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd, maar mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
 

Met vriendelijke groeten, 

Willy Storm
Publieksvoorlichter
Directie Communicatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
070 - 3406049

 

 

top       toc       Aanvraag nieuwsbrief.

Klikt u s.v.p.  hier (subscribe) wanneer u d.m.v. een e-mail op de hoogte gehouden wilt worden. 

   

 

 

Deze pagina is door Wim Vogelaar aangemaakt op: dinsdag 8 december  2015.     

Inhoudsopgave:

 top       toc       Wie is Wim Vogelaar?

Hier volgt informatie waardoor u een indruk kunt krijgen over wie ik ben.
Lees verder... 
top       toc       Wat is mijn motivatie voor deze website?

U zult zich mogelijk afvragen waarom ik mij zo druk maak om mensen te informeren op het gebied van gezondheid. Ik ben gepensioneerd en ik zou een heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Waarom dan toch zoveel energie stoppen in deze website en in het te woord staan van mensen die op de informatie op mijn website reageren. 

Lees verder...

top       toc       Welke muziek vind ik mooi?

Klik hier.top       toc       Op welke politieke partij stem ik?

Ik heb jarenlang op de Christen Unie gestemd. Maar in 2012 ben ik overgestapt naar een andere partij. Er is 1 punt wat voor mij heeeeel belangrijk is en er is nu nog maar 1 politieke partij in Nederland die zich juist sterk maakt voor dat punt. 
En welke politieke partij is dat dan? Lees verder...

Wim Vogelaar

Tel. 06-10080999